ADA Universitetinin ərazisinin əsaslı Landşaft və Kommunikasiya işlərinin icra olunması